Praktische informatie over Het Kinderatelier op een rijtje zoals betaling, prijzen, inschrijving, brengen en ophalen enz.

maps

Het Kinderatelier 2024/25 start in September

eerste les is op  dinsdag 17 september , donderdag 19 september en vrijdag 20 september 2024

 

Het Kinderatelier

voor kinderen die hun creativiteit graag de vrije loop laten.
 Concentratie, doorzetten en volhouden; ontdekken dat dat plezier oplevert. 

Kinderen kunnen hier leren hun eigen ideeën te ontwikkelen en deze vorm te geven.
Na een kennismaking met materialen, de technieken en het gereedschap is er volop ruimte om eigen creaties te maken. 

 

Dagen, tijden, vakantierooster De Pinksterbloem

Het Kinderatelier rooster is gekoppeld aan het rooster van de Pinksterbloem basisschool. (agenda)
Kinderen van andere scholen zijn welkom.

 

Er zijn drie groepen: dinsdag, donderdag en vrijdag middag.  Per groep is er plaats voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 

De cursus is vanaf 15:00 uur tot 17:15 uur. 

Het is mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een heel schooljaar of voor een half jaar.

De data van de vakanties, studiedagen, feesten en schoolreisjes van De Pinksterbloem worden in het rooster verwerkt. Op die dagen is er geen of een aangepaste les.

 

Inschrijven 

Het inschrijven voor jaar/halfjaar-abonnement of het boeken van een kinderfeestje kan via de website (inschrijven) onder vermelding van cursus/abonnement, naam kind en naam, telefoonnummer en e-mail adres ouder(s).
Na inschrijving (bij voldoende plaats) ontvangt u een bevestiging per e-mail . Kinderen die voor de eerste keer komen ontvangen een uitnodiging voor een proefles.

Proefles is gratis, als u beslist niet verder te gaan of de lessen volgens Het Kinderatelier niet aansluiten bij u kind. Als u na de proefles besluit door te gaan met  Het Kinderatelier betaald u de gewoone abonnementskosten. 

INSTROOM GEDURENDE HET SCHOOLJAAR IS MOGELIJK.

 

Betaling
Graag bij alle betalingen de naam van het kind en het factuurnummer vermelden
- Jaarabonnement: na ontvangst van factuur, ineens of in 4 termijnen
- Halfjaarabonnement: na ontvangst factuur, ineens of in 2 termijnen

Bij te late betaling zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bankgegevens Susann Rittermann Textiles    NL71 INGB 0007 2973 13

 

 

Prijzen 2024-25

Het Kinderatelier 2024/25 start in September 

eerste les is op  dinsdag 17 september , donderdag 19 september en vrijdag 20 september 2024
 


dinsdag 
JAARABONNEMENT heel jaar                                                                        € 761
1e HALFJAAR tot voorjaarsvakantie                                                               € 440

2e HALFJAAR (naar voorjaarsvakantie tot 24 Juni 2025)                                  € 400

 

donderdag 
JAARABONNEMENT heel jaar                                                                       € 739
1e HALFJAAR tot voorjaarsvakantie                                                              € 440
2e HALFJAAR (naar voorjaarsvakantie tot 26 Juni 2025)                                 € 377

 

vrijdag
JAARABONNEMENT heel jaar                                                                       € 739
1e HALFJAAR tot voorjaarsvakantie                                                              € 440
2e HALFJAAR (naar voorjaarsvakantie tot 27 Juni 2025)                                 € 377

 

(Het 1e Halfjaar is langer dan het 2e Halfjaar, donderdag en vrijdag hebben minder lesdagen dan dinsdag, meer op agenda .)

In 2024-25 is er geen prijsstijging bij het jaarabonnement ten opzichte van 2022-23!

 

 

 


 

 

Naar Het Kinderatelier

Kinderen van de Pinksterbloem worden door mij meegenomen. Ik verwacht de kinderen om 15:00 uur bij de uitgang van de middenbouw. Bij onderbouwers graag aan de juf doorgeven dat het kind met mij meegaat.
Gezamenlijk lopen we over het voetpad langs de Amstel naar Het Kinderatelier in de Marcusstraat 52.
Kinderen die niet op de Pinksterbloem zitten kunnen om 15:00 uur naar het schoolplein op de Weesperzijde 57 komen of ons langs de Amstel tegemoet lopen.

Of rond 15:20 uur bij het atelier aanbellen.

 

Verzuim

Als een kind niet kan komen, graag van tevoren per e-mail, telefoon of sms aan mij doorgeven. Anders wachten wij tevergeefs op het schoolplein...
 Er wordt geen geld gerestitueerd bij het missen van een of meerdere lessen. Alleen bij hoge uitzondering kan in geval van aantoonbare langdurige ziekte of ernstig ongeval restitutie plaatsvinden; e.e.a. ter beoordeling van Het Kinderatelier. 

 

Eten en drinken
Na aankomst in het atelier eten wij eerst gezamenlijk (bv. ontbijtkoek, crakers) en drinken water of thee. Soms is er ook  een verjaardagstraktatie! De kinderen mogen ook hun eigen broodtrommel meenemen. 

 

Ophalen
Om 17.15 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. Graag buiten blijven wachten, ik kom met de kinderen naar beneden.

Het kan in het belang van het kind wenselijk zijn om jonge kinderen of kinderen die nog moeten wennen of zich (nog) niet zo lang kunnen concentreren eerder op te halen. Graag overleg ik dit met u. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn uw kind op tijd op te halen, wilt u dit mij – ook in het welzijn van uw kind – zo spoedig mogelijk doorgeven? Als uw kind na afloop alleen naar huis mag hoor ik dat graag van tevoren van u.

Kijkdag

Regelmatig is er een kijkdag. Sowieso zijn ouders welkom in het atelier om het werk van de kinderen te bewonderen!

 Wegens Corona graag op afspraak.

 

Proefles

Proefles alleen op afspraak.

 

Opzeggen
Het jaarabonnement kan alleen vóór aanvang van het "tweede half jaar" (januari) schriftelijk opgezegd worden. Voor de gevolgde cursussen wordt het tarief van het halfjaarabonnement in rekening gebracht.
Bij het halfjaarabonnement geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
Een kinderfeestje kan uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken datum geannuleerd worden; bij latere annulering wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

 

Gebruik van foto's
Om ouders en geïnteresseerden een indruk te geven van de kunstwerken, werkwijze en sfeer op Het Kinderatelier maak ik tijdens de lessen foto’s.  Dit doe ik met respect en aandacht voor het kind. Voor voorbeelden zie portfolio. Foto’s kunnen ook gebruikt worden voor flyers e.d.
Zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat u hier geen bezwaar tegen heeft.

 

Kalender

Schooljaar 2024/2025 lesdagen van Het Kinderatelier en vakantie en studiedagen Pinksterbloem  (agenda)