Jaaroverzicht van Het Kinderatelier 2017-18

Het Kinderatelier rooster is gerelateerd aan het jaarrooster van de 4e Montessorischool De Pinksterbloem.
De eerste lesweek start op 18 september.
De laatste week van het schooljaar is er geen les.

Verklaring schema:
Oranje = studiedag - dan is er geen of een aangepaste les
Lichtoranje = school tot 12 uur - dan is er geen of een aangepaste les
22 december = start kerstvakantie - dan is er geen les
Grijs = vakantie of feestdag - dan is de school gesloten en is er geen les