CREATIEVE NASCHOOLSE ACTIVITEIT

Het Kinderatelier: de ideale buitenschoolse activiteit voor kinderen die hun creativiteit graag de vrije loop laten.
 Concentratie, doorzetten en volhouden; de kinderen ontdekken dat hard werken plezier oplevert. Ze ontplooien het vermogen eigen ideeën te ontwikkelen en deze vorm te geven.
Na een kennismaking met materialen, de technieken en het gereedschap is er volop ruimte om eigen creaties te maken. De kinderen kunnen gedurende het schooljaar ook aan hun eigen werkstuk werken als zij dat willen.

 

Naschoolse activiteit De Pinksterbloem

Het Kinderatelier is gekoppeld aan basisschool de Pinksterbloem en biedt kinderen de mogelijkheid voor een inspirerende en creatieve NSA op elke dinsdag, donderdag en vrijdag gedurende het schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties en studiedagen.
Kinderen van andere scholen zijn ook meer dan welkom.

Het is mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een heel schooljaar (van startschooljaar tot zomervakantie) of voor een half jaar (start schooljaar tot voorjaarsvakantie of voorjaarsvakantie tot zomervakantie).

 

Dagen, tijden, vakantierooster

Er zijn drie groepen: dinsdag, donderdag en vrijdag middag.  Per groep is er plaats voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De cursus is van 15:15 uur tot 17:15 uur.

De kinderen worden om 15.15 uur opgehaald bij De Pinksterbloem en lopen gezamenlijk naar Het Kinderatelier. Ophalen om 17.15 uur bij het Kinderatelier aan de Marcusstraat 52. Het is in overleg mogelijk later of eerder op te halen. 
 


De data van de vakanties, studiedagen, feesten en schoolreisjes van De Pinksterbloem worden in het rooster verwerkt. Op die dagen is er geen of een aangepaste les.

 

Kalender

schooljaar 2020/2021 ( agenda )

 

 

Voorwaarden

Kinderen kunnen worden ingeschreven via het formulier. Daarna volgt een bevestiging van de inschrijving en de factuur. Na (deel) betaling is de aanmelding definitief. Indeling op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie, details en verder voorwaarden ->

 

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op onze website: hier vult u uw naam in en de naam van het kind, telefoonnummer en e-mail adres ouder(s) en kunt u het abonnement en de gewenste dag kiezen.